مرزکه قلیاقلتاريخ : چهارشنبه دهم آبان ۱۳۹۱ | 11:2 | نویسنده : ali amini |

 

قلیاقل سرسبز و زیبا بهار ۱۳۹۱تاريخ : چهارشنبه دهم آبان ۱۳۹۱ | 10:55 | نویسنده : ali amini |
از عموم مهاجرین قلیاقلی مقیم تهران و قم به خصوص برادران شرکای تهران که از حس وطن دوستی بالای برخوردار بوده وهمیشه برای باز سازی کشور به خصوص منطقه قلیاقل کمکهای قابل توجهی داشته به خصوص در پشتبانی از معارف قلیاقل پیش قدم می باشند تشکر و قدر دانی می کنیم والسلام

                                                                       مدیریت مدرسه علمیه محمدیه قلیاقل

                                                                                  علی مدد امینیتاريخ : سه شنبه نهم آبان ۱۳۹۱ | 12:23 | نویسنده : ali amini |
از عموم برادران و خواهران قلیاقلی مقیم خارج کشور تقاضا مندیم در ساختن یک کلینیک مورد ضرورت در قلیاقل مدرسه محمدیه را یاری نموده وکمکهای خویش را به حساب صندوق خیره قلیاقل واریز نمایند منتظر همکاری و را هنمای وهدایات عالمانه شما عزیزان هستیم والسلام

                                                                             مدیریت مدرسه علمیه محمدیه

                                                                                    علی مدد امینی

آدرس انترنتی  متشکریم.5/2/1389 Maddamini.blogfa.com شماره های صندوق:1- صندوق مرکزی قم 2- تهران.3- اصفهان.4-کابل.5- غزنی.7- کویته پاکستان.8- عربستان سعودی.8- استرالیا.9- اروپا وآمریکا 10- هرات.11- قندهار.12مزارشریف . شماره حساب صندوق:0327373840001بانک ملی ایران علی مدد امینیتاريخ : سه شنبه نهم آبان ۱۳۹۱ | 12:5 | نویسنده : ali amini |
مراسم محرم حسینی هم چون سنوات گذشته در مدرسه علمیه محمدیه بر گزار می گردد

مکان: مدرسه علمیه محمدیه قلیاقل

زمان: از اول محرم همه روزه از ساعت ۲ الی ختم مجلس

                                                                مدیریت فرهنگی مدرسه علمیه محمدیه

                                                                            علی مدد امینیتاريخ : سه شنبه نهم آبان ۱۳۹۱ | 11:59 | نویسنده : ali amini |
عرض تقدیر وتشکر

مدرسه علمیه محمدیه از عموم برادران وخواهران کمک کننده در ساخت سرک (گل دره جمال)به خصوص جناب احمد شاه رضوانی و جناب حفیظ الله ملک زاده و باقی کار گران زحمتکش  که در ساختن سرک همکاری نموده اند و به خصوص اهالی محترم مرزکه و خار طوغی وپیوند کشته واهالی محتر م وشریف مربوطه کابل و شهر غزنی قلیاقل کمال قدر دانی و تشکر را دارد والسلام

                                                                         مدیریت مدرسه علمیه محمدیه

                                                                                  علی مدد امینیتاريخ : سه شنبه نهم آبان ۱۳۹۱ | 11:53 | نویسنده : ali amini |
مژده به هموطنان

سرک جدید (گل دره جمال ) به همت مردم خیر ونیکوگار قلیاقل از طریق خار طوغی و زرسنک که برای مردم منطقه بسیار حیاتی است آغاز به کار کرد .انشاء الله تا اول زمستان به بهره برداری می رسد از عموم وطن دوستان تقاضا می شود برای اعمار این سرک سهم مادی ومعنوی بگیرند وکمکهای بشر دوستانه خویش را به شماره حساب صندوق خیریه قلیاقل واریز نمایندوالسلام

مدرسه محمدیه قلیاقل   علی مدد امینیتاريخ : سه شنبه نهم آبان ۱۳۹۱ | 11:38 | نویسنده : ali amini |